Me usume

 • On üks tõeline Jumal - Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim - kes eksisteerib kolmainsusena.
 • Jeesus Kristus on Jumal ja inimene, kes sündis neitsist, elas patuta elu, tegi imesid, suri asendus- ja lepitussurma, tõusis ihulikult surnuist, ülendati Isa paremale käele ning kes tuleb tagasi maapeale väes ja aus, et valitseda tuhat aastat.
 • Piibel on inspireeritud Püha Vaimu poolt ning ainus, eksimatu ja autoriteetne Jumala Sõna eluks ja jumalakartuseks.
 • Inimene on langenud ja patune ning et ainus võimalus saada patust puhastatud on parandada meelt ja uskuda Jeesusesse Kristusesse.
 • Uuesti sündimine Pühast Vaimust on absoluutselt vajalik isiklikuks päästeks.
 • Jumalik tervenemine on igaühe jaoks Kristuse lunastustöö tõttu ning vastuseks usupalvele.
 • Püha Vaimu ristimine antakse igale usklikule, kes küsib seda, koos kõigi tõenditega ja andidega, mis esinevad Apostlite Tegude raamatus.
 • Jeesuse Kristuse kirik on universaalne pühade osadus, kuhu kuuluvad erinevad kirikud konfessioonid ja kogudused, kes tunnustavad Jeesust Kristust kui Issandat.
 • Püha Vaim pühitseb igat kristlast ja teeb ta võimeliseks elama püha elu.
 • Viimase kohtumõistmise kaudu Jumal eraldab need, kes mõistetakse õigeks ja need, kes mõistetakse süüdi; esimestele saab osaks igavene elu ja teistele igavene hukatus.
 • Jumal loob uue taeva ja uue maa ja püha Jeruusalemma, Jumala linna, mis on täis Jumala au.
Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank