Ajalugu

See vaimulik liikumine sai alguse kaua enne koguduse sündi. Vennad Tannar Henno, Kalle ja Vello Usin, Leevi ja Taavi Väli, Tarmo Väer ja Valter Rooso olid algusega väga tihedalt seotud. Nad käisid koos palvetamas ja Jumala Sõna jagamas, kuni valmis spontaanne otsus alustada evangeelsete koosolekutega. Eestvedajaks oli Kalle Usin.
1989. aasta maikuus alustatud teenistustest kujunesid välja haruldased õhtupoolikud - "esmaspäevaõhtud". Jumala Vaim julgustas edasi minema. Evangelisatsioonitöö kasvas jõudsalt, koos käidi metodisti palvelas. Üsna varsti tekkis vajadus noori kristlasi õpetada. Selle ettevõtmise tarvis üüriti majavalitsuse saal. Järjepidevalt sõitis siia Jumala Sõna jagama Järvamaa Kristliku Keskuse pastor Kenneth Kaasik. Ta oli lõpetanud Ameerikas Rhema Piiblikooli ja töötas Eestis misjonärina. Samuti toetas meie tööd Teedy Tüür Hiiumaalt.


Üsna varsti otsustasime alustada uue iseseisva kogudusena - Kuressaare Kristlik Vabakoguduse nime all. Pastoriks valiti Vello Usin. 1991. a. 28. aprillil toimus avajumalateenistus parteikomitee saalis. See oli erakordne sündmus - parteimajas kuulutati Jumala Sõna. Samaaegselt käis aktiivne evangeelne töö Saaremaa eri paikades. Suvel aitas meid evangelistina soomlane Sakari Närhi. Pidasime telgikoosolekuid kaks kuud järjest. Jumal liitis kogudusse veel palju inimesi.
Aasta pärast anti parteimaja saal uuele üürnikule, meie kolisime Kuressaare kinno. Ostsime ära ühe kinoseansi aja (2 tundi) ja saime kooskäimisi jätkata. Kino-koosolekud olid imelised. Kuid ka seal alustati ümberkorraldustega ning me liikusime edasi Kuressaare Sanatooriumi. Sealses saalis jätkus ruumi vaid 100-le, tuli otsida midagi suuremat.
Tänu STREV-i juhtkonna vastutulelikkusele sai uueks kooskäimiskohaks linna servas asuv saal. Ka see ruum oli meie käsutuses vaid aasta, uute rentnike saabumiseni. Kogu "rännak" kestis nii kolm aastat.


Eestis toimunud suurte muudatuste käigus vabanesid endised sõjaväehooned. 1994. a. alguses sõlmisime Saaremaa Piirikaitsega rendilepingu, mille alusel anti endine Nõukogude Liidu piirivalve klubihoone meile 25 aastaks rendile. Oma kodu oli kogudusele tõesti vaja! Seni toimusid ju osadus- ja palveõhtud ning laste pühapäevalool pastori enda kodus.

Terve maja sisetööd tuli lõpuni ära teha. Aktiivselt lõid kaasa koguduseliikmed. Maja sisekujunduse tegi koguduse liige kunstnik Ain Vares. Loomulikult toetati meid ka väljaspoolt. Rootsist toodi orel, toolid ja kirikupingid. Koguduse juhtkond tänab siinkohal südamest kõiki, kes meile töömuredes toeks olid.

Esimene koosolek uues majas peeti 1994. aastal esmaspäeval. Siis tähistati ka koguduse kolmandat aastapäeva. Pidulik avakoosolek oli sama aasta 19. juunil. Koguduse 5. sünnipäeva puhul saabus üllatav teade, et linna volikogu oli otsustanud maja meile kinkida. See oli palvevastus, kingitus meie Isalt, kes on meie varustaja! Talle meeldib teha oma lastele suuri asju! See on ime!

Meie armsaks saanud koguduse majas jätkub ruume kõigi tööharude tarvis. Majas on kolm saali: koosolekute-, kohviku- ja spordisaal, lastetuba, palve- ja osadustuba, külaliste- ja maalt tulnud koguduseliikmete ööbimiseks kohandatud toad. Inimeste seas püsib entusiasm ja töötahe. On palveõhtud, õdede ja vendade osadusõhtud, lastetöö, noortetöö ja noorte kristlaste õppeklassid.

Vatavalt Eesti Vabariigi "Kirikute ja koguduste seaduse" muutumisele registreerisime end EKNK Kuressaare Nelipühi koguduseks.

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank