13.09. 2011

13. september 2011 1:22 – 2:56

Issandal oleks nagu väga kiire selle asjaga, mida Ta öelda tahab.

„Ma tahan hoiatada Oma rahvast. Ma tahan rääkida Oma rahvaga. Rahvas, kes on hüütud Minu nimega, tõuse üles ja pühitse ennast!“ (Üleskutse!)

Issand kuulas kannatlikult ära mu keeltes rääkimised. Ta oleks justkui tahtnud, et ma keskenduksin Tema sõnumile.

Jumal jätkas: „Ma tahan hoiatada Oma rahvast. Ma tahan hoiatada Oma rahvast hukatuse eest! Ärgake üles ja pühitsege ennast. Mu rahvas ei saa käia hooruses! Hoorata maailmaga! Tulge Minu ligi, küsige nõu Minu käest.“

Tajusin Issanda kategoorilisust läbisegi ahastusega oma rahva pärast.

Issand jätkas: „Teid kutsutakse Minu nimega, olge siis väärilised kandma seda nime. Ärge rüvetage seda nime maailma asjadega. Mul ei ole midagi pistmist maailmaga. Kes teenib Mind, see peab teenima Tões ja Vaimus. Ärge rüvetage ennast maailmaga.“

Südamesse tõusid noored. Jumal ütles, et nendele ei ole latt pandud madalamale! Tajusin Issanda kompromissitust ja väga tõsist hoiakut. Issand nõuab korda!

Jumal rääkis kurbusega edasi: „Minu rahvas. Pühitse ennast. Te peate olema pühad, sest Mina olen püha. Te peate maailmas välja paistma, nagu valgus (küünal), mis paistab pimeduses. Maailm peab teid tundma teie pühaduse järgi, aga mitte tehes maailma tegusid sinna sulandudes.“

Jumal mõtles ebaviisakat käitumist, joomist jne - kõik, mis ei austa Jumalat. Ja sel hetkel südamesse tõusid ka teatud raamatud ja muu selline, mis on trükitud.

Jumal jätkas: „Kui te milleski kahtlete, küsige Minult! Miks jätate Mind oma elust välja?“ Issand armastab ja igatseb olla Oma lastega koos. Ja kui lapsed, kes kannavad Tema nime, ignoreerivad oma Issandat, kurvastab ja solvab see Teda väga. „Ma kutsun teid Oma ligiollu. MINA, teie ISSAND, teie JUMAL, kutsun teid OMA ligiollu. SAAGE ARU, KES TEID KUTSUB!“ Issand ütles juba pehmemalt ja isegi anuvalt, sest Ta väga armastab ja ei taha, et keegi hukkuks. „Mu armsad, pühitsege ennast. Ärge kartke tulla. Mina olen võti kõigeks.“

Vaimus nutsin koos Issandaga. Ja Issand justkui sellest momendist jäi ootama ja tohutu kurbuse ja valuga südames lootma, et TEMA sõnad võetakse kuulda, sest need ON Tema sõnad.

Armastusega,

Erika Reisko Jeesuses Kristuses

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank