09. 2011

September 2011, 02:08-03:36

Ärkasin üles laulu peale, mis kõlas mu vaimus:“Hosanna, Hosanna Sulle kõrgel.“

Jumal ütles:“Kirjuta, Erika. Oled sa valmis?“

Vastasin naeratades:“Alati valmis.“

Issand jätkas:“Ma armastan teid. Ma kinnitan teile Oma armastust. Ma kutsun teid Enda juurde. Mina, Teie Jumal, isiklikult tahan olla teiega osaduses.“ Jumal rõhutas oma isiksust, et ometi mõistaksime, kes meid kutsub!!!!!

Jumal jätkas:“Ma ei taha, et keegi hukkuks, selle pärast Ma ei väsi kutsumast oma rahvast Enda ligi.“ (Kas me üldse natukenegi suudame mõista ja näha selles kutses meeletut Issanda armastust meie vastu?!) „Ma ütlen veel kord: see ei ole mäng, mis teie peale on tulemas. Hoidke Minust kinni, pühitsege ennast, et te ei kõiguks. Ma olen mures teie pärast, Ma olen ahastuses teie pärast, ärge jookske Minu eest.“ (Issand on väga kurb.)

Ma küsisin:“Issand, võib-olla peaks selgitama, nad ei mõista Su sõnumit.“ („Nende“ all ma mõtlesin nooremaid ja nõrgemaid kristlasi.)

Aga Issand vastas:“On ka vanu, kes ei mõista.“

„Aga võib-olla peakski...“

„Ma olen juba selgitanud, kuid Mind ei taheta kuulda. See on nende jaoks „liiga raske“ koorem. („Liiga raske“ all mõtles Jumal saatana valet.) Tohutult kurvalt jätkas:“Kuid Minu ike on hea ja Minu koorem on kerge“- selline meeleheide, et inimesed, mõistke ometi!

Mina ise olin ka juba meeleheitel:“Issand, anna mingit tarkuse sõna või mingi võrdlus, mida ei oleks nii keeruline mõista, sa oled ju südamete ekspert.“ Mu peas oli tohutu virr-varr. „Oh, Issand, mis siis teha?“

Jumal vastas:“Need, kes armastavad Mind, need ka järgnevad Mulle“ (Jh. 14:15)

Küsisin:“Aga ehk siiski annaksid Oma mingi tarkuse sõna, äkki inimesed ei usu seda üldist juttu...?“ Püha Vaim rahustas mind maha Oma armastaval kombel nii, kuidas ainult Tema oskab. Ta mõistis mu mõttekäiku. Mu vaimu tõusis kirjakoht rikkast mehest, kes põrgu läks ja kes palus Jumalalt, et ta saadaks kedagi mehe vendadele ütlema ja hoiatama, et nad ei satuks sellesse kohutavasse paikka.

Issanda vastus oli:“Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, siis nad ei kuula ka toda läkitatut.“ (Luuka 16:28)

Siis tõusis veel üks koht mu vaimu: sõnumiviija läks kuulutama. Jumal juba teadis ette, et teda ei võeta kuulda. Sõnumiviija küsis siis Jumala käest, et miks Sa siis mind üldse saadad.

Jumal vastas:“Siis nad ei saa õelda, et nad ei ole kuulnud.“

Juba sel ajal, kui ma kirjutasin üles teist tarkuse sõna, tõusis mu vaimu kolmas näide ja samal hetkel ma mõistsin, et see ongi see, mida ma Issanda käest inimeste jaoks palusin: lugu Juudas Iskariotist. Jumal juba teadis, et temast saab äraandja, kuid ometi kuni viimseni anti talle võimalusi. Talle usaldati raha hoidmine.

Ma hüüsin:“Issand, no kuidas see võimalik on?!“

Jumal vastas:“Inimene teeb valikuid.“

Jäin vaikseks, kas tuleb veel midagi. Tundsin Issanda rahulolu minuga ja Ta lubas mul edasi puhata.

 

Armastusega,

Erika Reisko Jeesuses Kristuses

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank