06.03.2011

6. märts, 2011, esmaspäeva õhtu

Jumal ütles: „Kirjuta, Ma tahan rääkida oma rahvaga. Ma armastan Oma rahvast. Ma tahan olla Oma rahvaga koos. Ma tahan olla teiega koos, te olete Minu omad. Ma tahan olla teiega iga päev, nagu Ma olin Aadamaga. Ta oli iga päev Mu ligiolus ja me veetsime koos aega. See oli imeline osadus. Ma armastasin teda, kuniks tuli saatan ja rikkus kõik ära. Ma andsin Aadamale vabaduse valida ja ta valis saatana vale. Tulge Minu ligiollu, ärge laske ennast vedada maailma poolt. Tooge oma üleastumised Minu Valguse kätte, et te saaksite elada. Elada Minu ligiolus, Minu imelises [täis imesid] ligiolus. Tulge Minu juurde, Ma kutsun teid avasüli, Ma ju armastan teid [Jumala meeleheide läbisegi tohutu sooviga olla meiega osaduses]. Te ei saa mängida kirikut. Kui te tahate imesid, siis peate ennast puhastama. Kirjuta, Ma armastan oma rahvast ja tahan olla koos Oma rahvaga. Tulge Mäele, tulge Valguse kätte, eraldage ennast Minu jaoks, siis Ma saan tulla imedega. Ärge jookske maailma järgi, tehke öigeid valikuid. Mina tahan teid kanda Oma kätel [tohutu armukadedus Oma laste pärast, Issand ei taha meid kellegagi jagada]. Tulge Minu imelisse Valgusse [Jumal rõhutas sõna „imelisse“ tahtes öelda, et me ei kujutagi ette, kui palju imelist on selle sõna taga]. Mul on nii palju varuks teie jaoks. Mu varaaidad on imesid täis ja see kõik on teie jaoks, Minu laste jaoks, Minu rahva jaoks.

Enne on alandus, siis tuleb ülendus. Mu rahvas peab ennast alandama. Ja kui Mu rahvas ennast alandab, siis Ma kuulen neid ja päästan nende maa. See on Minu seadus. Mitte kunagi ei tule ülendus enne alandust. Puhastage ennast Minu Valguses. Aega on vähe. Ärge mängige Minu armastusega, see on ohtlik [seisin Jumala ees, et Ta selgitaks mulle seda lauset. Issand vastas mulle, et need, kes mängivad Issanda armastusega, on leiged. Issanda armastus katab kinni kõik patu. Jah, see on tõsi, kuid me ei saa liugu lasta selle peal. Natuke rõvedat mõtlemist, natuke sõimamist. Ups! Ah, nagunii Issand katab Oma armastusega. Jah, Ta katab sellel, kes siiralt kahetseb, otsib sellest väljapääsu. Ülejäänud, kes löövad käega, Ta oksendab oma ihust välja. (Ilmutuse 3:16)]. Pidage aega kalliks, laske endid puhastada Minu Valguses. Ma olen pikameelne Jumal, kuid kui Mu rahvas käib maailma himude järgi, siis see on vaen Jumala vastu. Ma armastan teid ja Ma ei taha, et keegi teist hukkuks. Ma tahan jagada Oma lastega kõike, mis Mul on, sest Ma armastan teid väga. Kuid Ma olen Püha Jumal ja miski ebapuhast ei saa seista Minu auhiilguses, seepärast pange maha kõik vale ja ebapuhas ja tulge Minu embusesse. Ärge kartke Minu Valgust. Patt eelistab jääda pimedusse, varjule. Sellepärast ei tulnud ka Iisraeli rahvas Minu lähedalolusse Hoorebi mäe juures. Eemal oli mugavam. Kirjuta, Ma armastan Oma rahvast ja ei taha, et keegi hukkuks. Mul ei ole hea meel hukkunud hingedest. Ma tahan olla teiega koos igavesti. Ma näen teid kõiki. Mitte keegi ei ole Minu eest varjul. Eraldage aega Minu jaoks, et Ma saaks jagada teiega Oma tahet. Kuulake, mida Pühal Vaimul teile öelda on. Eraldage aega. Eraldage aega. Otsige esiteks Jumala riiki, kõik muu antakse teile pealekauba.“

Samas Issand tahab lohutuseks öelda: „Ärge kartke. Ma armastan teid. Ma armastan teid niiväga. Ma hoian teid kukkumast ja komistamast. Ma kannan teid Oma kätel. Te olete Mulle väga kallid. [Issand justkui otsis sõna, isegi Piiblist, väljendamaks, kui kallid me Temale oleme. Ma ootasin sõna, kuid seda ei tulnudki, sest sellist ülivõrdes sõna pole olemaski.] Ja veelkord - ärge kartke. Ärge kartke tulla Minu ligiolusse, Minu Valguse kätte. Laske Mul endid vabastada ja puhastada. Minu rahvas peab olema püha, sest Mina olen püha. Ma armastan teid. [Issand ei tahtnud mind kuidagi lahti lasta. Tundsin, kuidas Ta aina korrutaks, kuidas Ta meid armastab. Kuid Ta lasi mul ära tulla. Õhku jäi kolm punkti ehk – oodake Temalt uusi sõnumeid. Issand tahab rääkida.]“

Erika Reisko Jeesuses Kristuses

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank