2. aprill, 2011

2. aprill, 2011, 15:50

Issand oli kuidagi häiritud, nagu hakkaks kannatus lõppema. Mul tekkis paralleel Vana Testamendiga, kus Jumal kõneleb Oma rahvaga läbi prohvetite ja kutsub neid Enda juurde, pühitsusele, kuid Iisraeli rahvas tegi pattu edasi. Jumal oli pikameelne, kuid lõpuks süttis viha. Sõnum tuli lühike ja mind ehmatas Issanda hoiak. Ta oli võimas ja suveräänne, Oma hoiakuga justkui tahtis Ta öelda, et Tema sõna on viimane!

Issand ütles: „Kirjuta Mu lastele. Ma armastan teid. Ma olen seda korduvalt öelnud. Miks jooksete endiselt Minu eest? Kohus tuleb karm.“

Ma küsisin: „Issand, kas see on meie kogudusele või...?“

Ja Jumal vastas väga tõsiselt: „See on kõigile. Mitte midagi ebapuhast ei jää seisma ega püsima. On tulemas rasked ajad. Te peate olema Mu lähedalolus, muidu te ei jää püsima. Kohus on karm. Teisiti ei saa. Kes ei võta Mind tõsiselt, see langeb. Ma olen hävitav tuli. Mitte midagi ebapuhast ei saa olla Mu ligiolus.“

Ma küsisin: „Issand, aga ise Sa ju kutsud meid Oma ligiolusse. Sa ju tead, mis tegu me oleme.“

Issand vastas: „Puhastage ennast ja laske endid puhastada. See on koostöö. Ma näen, mis on igaühe südames. Mitte midagi ei jää Minu eest varjule. Saage aru, te ei jää püsima, kui te jooksete maailma järgi. Ma hoolin teist väga, Ma armastan Oma lapsi, Ma ei taha kedagi näha hukkumas. Te peate olema puhtad, ilma plekita ja kortsuta, Minu lapsed. Muud võimalust ei ole. Valik on teie.“

Erika Reisko Jeesuses Kristuses

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank