01.11. 2011

1. november, 2011, 03:03-04:39

Jumal hakkas kõnelema:“Ma armastan teid. Ma armastan Oma rahvast ja ei taha, et ta hukkuks.“

Tundsin, kuidas Issanda süda on armastust täis Oma rahva vastu.

Jumal jätkas:“Mul on teie vastu hoorus maailmaga.“

Ma katkestasin suhtlemise, ma ei talunud järjekodset karmi sõnumi üleskirjutamist. Parandasin meelt ja allutasin ennast Issanda käe alla. Ütlesin:“Jälle karmid sõnad.“

Issand vastas:“Ma pean hoiatama. Ma armastan teid, Mu kallid lapsed, kuid mul on teie vastu, et te hoorate maailmaga.“ See ei olnud etteheitvalt õeldud. Issanda südames oli valu, valu Oma laste pärast. (Tiituse 2:11-12)

Jumal hakkas mulle ilmutama Oma loomust. Silmade ette tõusis Tema pühadus ja puhtus. Jumal jääb Jumalaks. Ta on oma loomult selline. Ta kattis Moosese näo, et too ei sureks, kui Ta mõõdus prohvetist. (2.Mo 33:22-23) Jumal väga tugevasti rõhutas oma loomusele. Ta lihtsalt on selline, ja kõik. „Ma olen see, kes Ma olen.“ (2.Mo 3:14)  Jumal ei saa ennast muuta. Ta on see sama eile, täna ja igavesti.

Tuli näide valge ja musta värviga: valge on valge ja must on must. Kui valgesse segada muud värvi, siis ta pole enam puhas valge, vaid segu. Sama ka musta värviga. Mu vaimus hakkas kõlama laul: „Au olgu Sulle, au olgu Sulle, au olgu Sulle lõpmata!“

Issand jätkas rahulikult, tema südames oli kurbus oma laste pärast. Ta lihtsalt vestles rahulikult oma lastega:“Midagi ebapuhast ei saa jääda püsima Minu ees.“ Jumal ei saa teha valge mustaks ja musta valgeks. Ta nimetab asju oma nimedega. Ta ei lahjenda ega sega valge sekka muud tooni. Valge olgu valge. Jälle Jumal rõhutas oma loomust. Jumal ei saa teha lahjaks iseennast. Ta ütleb, et Ta on püha ja selline Ta on, ja ongi KÕIK!

Jumal äärmiselt rahulikult ja heasoovlikult, nagu elutark isa seletab oma lapsele asju lahti: sellest kõigest lähtudes tuleneb ka see nõue oma laste suhtes olla püha. „Olge pühad, sest Mina olen püha.“ See pole mingi Issanda kapriis, vaid Püha Sõna ütleb nii. Jumal ise ütleb nii, sest Tema ongi Sõna. Ta ei saa iseennast lahjendada, vastasel juhul ta oleks iseendaga vastuolus.

„Mõistke, mu lapsed, te ei jää püsima, kui te ei puhasta ennast.“ (Jumala sügavalt sisemusest tulev ahastus ja meeleheide Oma laste pärast.)

Mu südamesse tõusis kirjakoht Jeremija 26:3. Jumal siiski loodab veel, et ta rahvas pöördub. „Vahest nad kuulavad ja pöörduvad...“

 

Armastusega,

Erika Reisko Jeesuses Kristuses

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank