01.09.2010

1. septembril 2010 pärast hommikupalvust tulin koju ja Issand tahtis, et ma hakkaksin jälle kirjutama. Issand igatseb meeleheiteni olla meiega koos, osaduses. Ta kogu aeg tuletab meile meelde, kes me Tema jaoks oleme.

„Ja te peate olema Minule pühitsetud inimesed...“ (2Mo 22:30)

„Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad, sest Mina, Jehoova, teie Jumal, olen püha!“ (3Mo 19:2)

„Sest sa oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud rahvas; Jehoova, su Jumal, on sind valinud olema Temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!“ (5Mo 7:6)

„Te olete Mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks!“ (2Mo 19:6)

Issand hakkas rääkima: „Ma armastan teid. Te olete Minu lapsed. Kirjuta, Ma hoolin teist väga.“

Minu sees tekkis jälle võitlus. Ja ma parandasin järjekordselt meelt.

Laususin: „Sa oled minuga nii kannatlik, Issand!“

Ja Jumal vastas tohutu rahuga: „Sest Ma armastan sind. Kirjuta, Mu kallis laps, Ma armastan teid kõiki niiiiiii(!) väga! Ma valasin Oma vere teie eest. Ma tõmbasin teid välja pimeduse riigist ja asetasin teid valguse riiki, Oma kuningriiki. Teie olete Minu printsid ja printsessid, Minu lapsed. Minu omandrahvas. Te olete MINU(!) omad! Mina lunastasin teid, ostsin teid välja. Te olete Minu omad!“

Mul tekkis hea tunne ja ma hüüdsin: „Halleluuja!“ Mõnus mõelda, et olen Issanda oma.

Ja Jumal jätkas: „Ma lunastasin teid. Te olete Minu omad. Käige Minu radadel, sööge Minu toitu.“

Ma küsisin: „Issand, mis on Sinu toit?“

Mulle vastati: „Mina Ise olengi teie toit. Ärge põigake kõrvale. Mina olen teie jaoks kõik teinud, kasutage seda (sõjavarustus). Hoidke ennast Minu rajal, lugege Mu sõna, palvetage, paastuge, kellele on seda armu antud. Hoidke oma süda puhtana, olge pühad, sest Mina olen püha.

Ma küsisin: „Kuidas saan ma olla püha siin maa peal?!“

Jumal vastas: „Kirjutatud on „Uus on sündinud, vana on möödas.““

Ja Jumal tuletas mulle vaimus meelde kõik need kirjakohad, mis on eelpool mainitud ja teisigi Piiblist, kus Jumal räägib, kes me Tema silmis oleme. Issand andis mõista, et see ei loe, mida ma tunnen või ei tunne. Jumal on öelnud oma sõnas, et kirjutatud on – ja see loeb! Ma hüüdsin jälle: „Halleluuja! Issand, Sa oled võrratu!“

Ja Jumal vastas: „Saatan sosistab sulle igasugust valet, aga sina vaata Minu sõnasse ja sa näed, kes sa oled.

„Ma tänan Sind, Issand.“

„Võta heaks. (Hästi rahulikult, armastava naeratusega, nagu hoolitsev Isa räägib oma lapsega). Kirjuta, Erika, püsige Minu rajal, sööge Mind, Minu leiba, Minu Sõna. Mina olen teie Sõna. See on teie vaimumõõk. Kasutage seda, siis saatan jookseb teie eest. Minu mõõk on terav. See lõhestab ja eraldab luu üdist. Minu mõõk on võimas. Kasutage seda. Veed. Elava vee jõed voolavad teist välja, kui te püsite Minus. Mina hoolitsen teie eest, aga te peate püsima Minu ligiolus. Ma armastan teid. Ma olen teie jaoks kõik teinud, püsige selles. Ma tulen varsti, mu lapsed. Ma valan Oma Vaimu kõige liha peale, see aeg on lähedal. Püsige minus. Ärge minge Minu rajalt kõrvale. Püsige minus. Ma tulen teie järele varsti, olge valmis. Ma tulen varsti, seepärast olge valmis. Hoidke oma südant enam, kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! Mina olen teie Eluleib, sööge seda iga päev ja te ei nõrke. Minu sõna on teie jalale lambiks, teie valguseks, sest Mina olen Valgus ja Valgus tuli maailma, et pimedus kaoks. Kirjuta, pange ennast valmis.“

Ma küsisin provotseerivalt: „Milleks, Issand?“

Ja Ta vastas: „Suureks tööks. Teie olete Minu käsivarred siin maa peal. Püsige Minus, siis te ei eksi rajalt.“

Mu peas tekkisid millegipärast uhkusemõtted. Selle peale küsisin Issandalt alandlikkuse mantlit.

Issand vastas väga rahulikult: „Võta. Alandlikele Ma annan armu, suurelistele panen vastu.“ Ta jätkas. „Ma armastan teid, Mu kallid lapsed. Püsige Minu rajal, Minu kõrval, siis te ei hukku. Olge Mu kõrval. Püsige Mu kõrval. Mina hoolitsen teie eest.“

Mul tekkisid mõtted, et kuhu ja millal minna ning mida teha Jumala Kuningriigis. Aga Jumal teadis minu mõtteid juba ette ja ta vastas:

„Püsige Mu kõrval ja Ma ütlen kõik, mida peab tegema. Mina olen teie Jumal. Ma olen Suur Jumal ja Mina hoolitsen kõige eest, teie ainult püsige Minu kõrval. Minu inglid teenivad teid.“

Ma küsisin: „Kas siin praegu ka mõni ingel on?“

„Jah, on küll.“

„Ma tahaks teda näha.“

Vaimus tõusis kirjakoht: „Õnnis on see, kes ei näe, aga usub.“

Ma ajasin oma jonni ja vastasin: „Ma tahaksin siiski teda näha.“

Aga Issand väga rahulikult kordas seda kirjakohta uuesti. Ma parandasin meelt.

Issand ütles: „Õnnis on see, kes ei näe, aga usub. Minu õige elab usust. Minu lapsed elavad usust. Usku ei saa tasku panna, usku peab kasutama. Õige elab usust. Ma ei jäta teid häbisse, kui te usute ja teete seda, mida Ma ütlen teil teha. Minu õige elab usust.“

Erika Reisko Jeesuses Kristuses

Esileht

Meist
Kus asume

Teenistused

Mida me usume

Pastor

Pastori tervitus

Koguduse ajalugu

EKNK põhikiri

OLEN UUS!
Tööharud
Jumalateenistused

Lastetöö

Noortetöö

Palveteenistus

Muusikatöö

Koduosadused

Väikelaste mänguring PÄRLID


Materjalid
UUED VIDEOSALVESTUSED

Jumalateenistused

Piiskopi Karjasekiri

Prohvetlik sõna
Kontakt

 

© 2016 EKNK Kuressaare Kogudus
Kaare 6, Kuressaare
Tel. +372 5331 6153
E-mail: infonelikaareee
a/a EE30 2200 2210 1104 6162 Swedbank